KUND -SIDOR

Vill du meddela godkännande av nytt avtal from. 2017?

Skicka på enklaste vis ett e-postmeddelande till jonathan@ksmedia.se

Kundavtal from. 2017

Avtalet är det vi tillämpar för befintliga och nya kunder, för tjänsterna domännamn och webbhotell.
Avtalet reglerar grundläggande förhållande mellan KS media och kunden. Samt vissa viktiga detaljer som uppsägning av tjänst.

Uppsägningar måste göras i förhållande till förnyelsedatumet. Detta datum finns angivet för varje tjänst, på respektive faktura.
Förnyelsedatumet behöver inte vara samma olika tjänster emellan. Fakturans förfallodatum och fakturadatum baseras inte på, och är inte samma sak som förnyelsedatumet.

Kundavtal 2017

Alla kunder som vi skickat avtalet till har inte svarat och godkänt. En påminnelse kommer vi skicka under mars 2018.

Flytt mellan City och Loopia - 2017 & 2018

Just nu jobbar Loopia tillsammans med City med att flytta över alla kunder till Loopias server.
Vi räknar med att flytten ska skötas utan avbrott.

Det kommer att innebära att vi måste göra vissa inställningar i bl.a. mejl-inställningar i framtiden.
Allt kommer under tiden att skötas med proxy-lösningar.
Vi kommer att återkomma under 2018 när vi måste göra ändringarna.

Upplever du som kund problem med dina tjänster? Skicka då ett meddelande till någon av oss. Se kontaktuppgifter på hemsidan